Екипът на Трапс - висококвалифицирани специалисти, обединени в гъвкава организационна фирмена структура и ръководени от експертен мениджмънт, реализира успешно дейността си у нас и в чужбина.

Знанията, богатият професионален опит и компетентност на инженерите във фирмата, в съчетание с прецизната работа и персоналната отговорност на всеки от тях, гарантират високо качество на услугите, които Трапс предоставя на своите клиенти.

Привличане на млади хора в екипа на фирмата и постоянно усъвършенстване и повишаване на квалификацията на персонала чрез обучение, са част от фирмената политика на Трапс. Ние предоставяме на всеки специалист възможност за професионално развитие и утвърждаване. Обезпечаваме работата на екипа с най-съвременни компютърно оборудване и измервателна техника. Използваме водещи технологии в проектирането и най-актуални софтуерни продукти. Осигуряваме благоприятни условия за работа, базирани на корпоративни дух и етика.

Настоящи проекти

Актуализация на Работен проект: Удвояване и електрификация на ЖП линия Карнобат-Синдел. У ...
Проектиране на ЖП участък София-Искър. Технически проект, Работен проект и Авторски надзо ...
Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София. Етап II: Технически ...