Съвременната геодезия обхваща широка гама от методи, подходи, и технологии свързани с разнообразието от човешки дейности.

Ние разполагаме със специалисти с дългогодишен опит в областта на геодезията. Завършили сме обекти в най-различни климатични и теренни условия, както в България, така и в чужбина.

Съблюдавайки нормативната уредба в сферата на геодезията и използвайки най-съвременна измервателна техника, извършваме широка гама от геодезически дейности:

Настоящи проекти

Актуализация на Работен проект: Удвояване и електрификация на ЖП линия Карнобат-С ...
Проектиране на ЖП участък София-Искър. Технически проект, Работен проект и Авторс ...
Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София.
Етап II: ...
Политика на поверителност
LRQA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and UKAS
Instant SSL