ЖП проектиране
Геодезия

Жп проектиране

Основният приоритет и гордост на Трапс е услугата Жп проектиране. Ние предлагаме пълна гама от решения в областта инвестиционно проектиране за железопътната инфраструктура, като постепенно разширяваме нашата дейност и извън пределите на България ...

Геодезия

Съвременната геодезия обхваща широка гама от методи, подходи и технологии свързани с разнообразието от човешки дейности. Ние разполагаме със специалисти с дългогодишен опит в областта на геодезията. ...Пътно проектиране

Решенията, които предлагаме в областта "Пътно проектиране" обхващат всички видове пътища, вземайки предвид заобикалящата среда и пътен трафик. Нашите специалисти помагат да осигурим качествено и пълно изпълнение на проектите във всички фази на проучването и проектирането ...

Консултантски услуги

В сферата на своите компетенции, ние извършваме различни консултантски услуги като: Авторски надзор, Изработване на Екзекутивни чертежи, Изготвяне на Тръжни книжа, Извършване Технически експертизи в областите: Железопътно проектиране и пътно проектиране ...Инвестиционно проектиране

Трапс извършва инвестиционно проектиране като комплексна услуга, в която могат да бъдат съчетани редица услуги за разработване на проекти на ниво транспортна инфраструктура (жп проектиране, пътно проектиране, геодезия, други). Вътрешнофирмените звена са гъвкави и успешно си сътрудничат в разработването на инфраструктурни проекти.

Настоящи проекти

Актуализация на Работен проект: Удвояване и електрификация на ЖП линия Карнобат-Синдел. У ...
Проектиране на ЖП участък София-Искър. Технически проект, Работен проект и Авторски надзо ...
Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София. Етап II: Технически ...