Железопътно проектиране - наш основен приоритет и гордост. Ние предлагаме пълна гама от решения в областта на инвестиционни проекти за железопътна инфраструктура, като постепенно разширяваме нашата дейност и извън пределите на България. Зад гърба си имаме множество завършени проекти с ключово значение за железопътния транспорт. Нашите инженери имат богат опит в сферата на железопътно проектиране и гарантират качествено изпълнение на услугите в тази област - от консултантски услуги до изработване на работни проекти. Част от нашата стратегия е постоянно да подобряваме качеството на работата си, стремейки се да използваме възможностите на най-модерните технологии, както и да оптимизираме максимално времето за изпълнение на проектите, предлагайки ефективни решения и удовлетворявайки оптимално изискванията на нашите клиенти.

Някои от услугите, които предлагаме в областта:

Настоящи проекти

Актуализация на Работен проект: Удвояване и електрификация на ЖП линия Карнобат-С ...
Проектиране на ЖП участък София-Искър. Технически проект, Работен проект и Авторс ...
Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София.
Етап II: ...
Политика на поверителност
LRQA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and UKAS
Instant SSL