Oбект: Интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.
Предпроектни проучвания, Идеен проект и Технически спецификации.

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Nov 2015

Oбект: Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София.
Етап I: Обследвания и проучвания.

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Jul 2015

Oбект: Железопътно отклонение от гара Септември до поземлен имот №221 в землището на с.Варвара. Предпроектно проучване.

Възложител: Холциндустри Швайхофер ЕООД

Завършване на проекта: Jun 2015

Oбект: Лот 2 - ЖП линия Пазарджик - Стамболийски
Технически и Работен проект.

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Dec 2014

Oбект: Техническа помощ за модернизацията на железопътна линия Радомир - Благоевград.
Предварителни проучвания и Идеен проект.

Възложител: ДП "НК Жeлезопътна инфраструктура" (НКЖИ)

Завършване на проекта: Nov 2014

Oбект: Реконструкция и електрификация на ЖП линия Пловдив - Свиленград. Участък Димитровград - Нова Надежда - Константиново

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Jun 2013

Oбект: Възстановяване на ж.п.участък Церковски – Карнобат – Бургас
Част: Железен път

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Mar 2012

Oбект: Oптимизация на ж.п. трасе Макоцево - Долно Камарци и окончателен репераж.

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Feb 2012

Oбект: Механизирано подновяване на железния път в междугарие Радунци – Дъбово с дължина 3503,50 метра, ремонт на стоманени мостове на км 215+452 и на км 216+355 и укрепване на тунели 23,24 и 25 по 4-та жп линия - ППП и Работен проект
Части: Железен път и Дренажи

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Dec 2011

Все още няма снимка

Oбект: Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на терените на НК "ЖИ" по трасето на ЖП линия Столник - Горна Малина

Възложител: Геотехноинженеринг ООД

Завършване на проекта: Oct 2011

Oбект: Предпроектно проучване за алтернативни пътища и тунели за преминаване между северната и южната площадка на Челопеч Майнинг ЕАД.
Части: Пътна и Геология

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Jun 2011

Все още няма снимка

Oбект: „Лукойл България” ЕООД - Реконструкцията на ПСБ ”Стара Загора”, Подобект : „Пътен подход – автоматизиран ж.п. прелез на линията Бургас София на км 102+410 - технически проект

Възложител: Нефтгазинженеринг ООД

Завършване на проекта: Dec 2010

Oбект: Техническа помощ за развитие на железопътен възел София. Идеен проект за развитие.
Част: Железен път

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМТИТС

Завършване на проекта: Dec 2010

Oбект: Възстановяване на ж.п. отклонение при „ЧЕЛОПЕЧ-МАЙНИНГ” ЕАД и изграждане на съоръжение за товарене на концентрат и разтоварване на стоки. Предпроектно проучване.

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Dec 2010

Oбект: Техническа помощ за развитие на железопътен възел Бургас. Прединвестиционно проучване и варианти за развитие. Идеен проект

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМТИТС

Завършване на проекта: Dec 2010

Oбект: Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на територията на район Надежда-Столична община
Етап I: Създаване ККР на ж.к.Надежда-1, гр.София ЕКАТТЕ 68134
Етап II: Тахиметрично заснемане на ж.к.Надежда-3,гр.София ЕКАТТЕ 68134

Възложител: Геотехноинженеринг ООД

Завършване на проекта: Sep 2010

Oбект: Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на ж.п.линия Русе-Варна Етап IV Рехабилитация на железопътната линия Русе-Варна. Технически проект
Част: Железен път.

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Jun 2010

Oбект: Техническа помощ за модернизация на ж.п.линия Видин - София Етап II,
Част: Железен път

Възложител: Транссистем ООД

Завършване на проекта: Feb 2010

Oбект: Техническа помощ за подновяване и реконструкция на железопътния участък Пловдив - Михайлово: ЕТАП II
Задача 1: Технически проект и технически спецификации за изпълнение на дейностите по рехабилитация на железния път в участъка Скутаре-Оризово.
Част: Железен път

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМТИТС

Завършване на проекта: Jan 2010

Все още няма снимка

Oбект: Трамвайна връзка от ж.к.”Люлин” до надлез „Надежда” по трасе бул.”Панчо Владигеров”-ул.”Връх Манчо”-ул.”Кукуш”-ул.”Майор Векилски”- бул. „Скопие”
Подобект: Временен ж.п.вриант при пътен подлез на км 1+959 в междугарие София-Захарна фабрика. Идеен проект
Част: Железопътна

Възложител: СП Софияпроект

Завършване на проекта: Nov 2009

Все още няма снимка

Oбект: Ж.П. прелез и ж.п.спирки на км 7+280 в междугарие Филипово-Съединение по 81-ва ж.п.линия, съгласувано с проектиране на Кръгово кръстовище – пътна връзка Пловдив-АМ ”Тракия” /възел Запад/
Подобект: Ж.П инфраструктура;
Фаза: Технически проект

Възложител: Сенсор – С ООД

Завършване на проекта: Oct 2009

Все още няма снимка

Oбект: План за регулация и застрояване за м.Хаджи Димитър
Част: Развитие на ж.п. инфраструктурата;
Фаза: Предварителен проект;

Възложител: Дирекция Архитектура и градоустройство - София

Завършване на проекта: Jul 2009

Все още няма снимка

Oбект: ”Изграждане на ж.п. прелез на км 9+100 в междугарие Биримирци -Подуене Разпределителна и ул.”Мими Балканска”
Части: Железен път, прелезопазачница, ПБЗ и Осигурителна техника и телекомуникации

Възложител: СП Софияпроект

Завършване на проекта: Jun 2009

Oбект: Нивелачна линия №14 от ВНР №4 до ВНР №1 гр.Русе-с.Калипетрово, нивелачен полигон VI

Възложител: Eвротранспроект Груп ДЗЗД

Завършване на проекта: Jun 2009

Oбект: Основен ремонт на тунел №3 в междугарие Д.Камарци- Мирково по ж.п.линия София – Карлово - Зимница Обследване и проектиране.
Части: Железен път и Геодезия

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Jun 2009

Все още няма снимка

Oбект: Изготвяне на Работен проект и количествена сметка за обект: ”Агрополихим”- г.Девня. Пречиствателна станция за отпадни води.
Подобект: Пресичане на двойна ж.п. линия София – Варна на км 520 +840 със стоманобетонова тръба Ф1000

Възложител: Геопроект ООД

Завършване на проекта: Mar 2009

Oбект: гр.Летница-Индустриален парк АД,община Летница
Подобект: Пътна мрежа и инфраструктура;
Част: Ж.П.трасе;

Възложител: Екопроект ЕООД

Завършване на проекта: Feb 2009

Oбект: Изменение на ОУП на гр.София и Софийска област
Част: Ж.П.Транспорт;

Възложител: ОП Софпроект - Общ градоустройствен план

Завършване на проекта: Jan 2009

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО - Пловдив 2
Чaст: Геодезически измервания и контрол по време на строителството;

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Nov 2008

Oбект: Подробно геодезическо заснемане на техническото състояние на ж.п. инфраструктура в района на Централна гара София
Чaст: Геодезия;

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Nov 2008

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО - Бургас - преустройство Част:
Геодезия

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Nov 2008

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО - Плевен
Чaст: Геодезически измервания и контрол по време на строителството;

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Oct 2008

Все още няма снимка

Oбект: „ПРЗ на м.„Северен парк”, гробищен парк „Бакърена фабрика”
Подобект: Нова пътническа ж.п. гара Обеля;

Възложител: Дирекция Архитектура и градоустройство - София

Завършване на проекта: Oct 2008

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО - София 1, Реконструкция
Чaст: Геодезически измервания и контрол по време на строителството;

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Sep 2008

Все още няма снимка

Oбект: Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив-Свиленград- турска/гръцка граница и оптимизиране трасето за 160 км/h.
Фаза 2: Първомай-Турска граница, Актуализация оценки на имоти, подлежащи на принудит. отчужд. на територията на община Симеоновград;

Възложител: ДП "НК Жeлезопътна инфраструктура" (НКЖИ)

Завършване на проекта: Jul 2008

Все още няма снимка

Oбект: Индустриален жп клон за производствена база „Либхер”гр. Пловдив

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Jun 2008

Все още няма снимка

Oбект: Газификация на ВОЦ “Суха река”
Част: Геодезия

Възложител: Технотерм Инженеринг ООД

Завършване на проекта: Jun 2008

Все още няма снимка

Oбект: Газификация на ВОЦ “Левски Г”
Част: Геодезия;

Възложител: Технотерм Инженеринг ООД

Завършване на проекта: Jun 2008

Все още няма снимка

Oбект: Газификация на ВОЦ “Хаджи Димитър”
Част: Геодезия

Възложител: Технотерм Инженеринг ООД

Завършване на проекта: Jun 2008

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО - Варна, Реконструкция
Чaст: Геодезически измервания и контрол по време на строителството;

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: May 2008

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО – Велико Търново
Геодезически контрол по време на строителството

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: May 2008

Все още няма снимка

Oбект: Изграждане на автомобилна връзка между бул. ”Кн. М. Луиза” и ул. „202-ра” западно приемно здание на Централна гара София. - Предпроектно проучване;

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: May 2008

Все още няма снимка

Oбект: Прединвестиционно проучване за проект: Удвояване и електрификация на ж.п. линия Карнобат-Синдел.
Част: Пътна (Пътна връзка и паркинг)и Железен път

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Mar 2008

Все още няма снимка

Oбект: Търговски и развлекателен център- София, ул. „202-ра”, задгарова артерия.
Подобект: Осигуряване на пешеходен и автомобилен достъп от Централна жп гара София и от Централна автогара до обекта.
Предпроектно проучване;

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Feb 2008

Все още няма снимка

Oбект: Реконструкция на гърловината на гара Томпсън- страна Своге.
Част: Геодезия

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Dec 2007

Все още няма снимка

Oбект: Оценка на принудително отчуждени имоти на територията на Община Симеоновград във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив- Свиленград- Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч Фаза 2: Първомай- Турска граница”

Възложител: ДП "НК Жeлезопътна инфраструктура" (НКЖИ)

Завършване на проекта: Dec 2007

Все още няма снимка

Oбект: Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на линия София- Карлово.
Участък: Илиянци - Долно Камарци.

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Oct 2007

Все още няма снимка

Oбект: Търговско - развлекателен център РИОФИСА - София.
Част: Геодезия,

Възложител: Трансгео ООД

Завършване на проекта: Mar 2007

Все още няма снимка

Oбект: Терминал за пълнене на автоцистерни гр. Бургас – Нефтохим
Част: Вертикална планировка
Работен проект;

Възложител: Гюс ООД

Завършване на проекта: Mar 2007

Все още няма снимка

Oбект: Работна площадка на фирма „Дендрит” ООД в кв.”Горна баня”, гр. София
Част: Геодезия;

Възложител: Дендрит ООД

Завършване на проекта: Mar 2007

Все още няма снимка

Oбект: Пътен подлез на км 51+120 на жп линия Разменна-Перник Разпределителна. Реконструкция на пътя за увеличение на светлата височина на подлеза.
Част: Конструктивна и Пътна
Идеен проект;

Възложител: Рекоул АД

Завършване на проекта: Mar 2007

Все още няма снимка

Oбект: Проект, строителство и изпитване на разширение на Софийското метро
Проект: Конектор „Драган Цанков” Част: Геодезическа

Възложител: Геопроект ООД

Завършване на проекта: Jan 2007

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО – Благоевград
Геодезически работи по време на строителството

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Nov 2006

Все още няма снимка

Oбект: Преасфалтиране на основни трасета /рингови и радиални/ носители на масов градски транспорт, включени в Проекто програмата на Столична община за 2006 г.
Подобект: Ул.”202-ра” от надлез „Надежда” до ул.”Каменоделска”
Част: Пътна - работен проект

Възложител: СП Софияпроект

Завършване на проекта: Aug 2006

Все още няма снимка

Oбект: Ремонт на пътната настилка по бул. ”П.Яворов” в участъка от бул. ”Ситняково” до бул. ”Стоян Михайловски”.
Част: Пътна и временна организация на движението - работен проект

Възложител: СП Софияпроект

Завършване на проекта: May 2006

Все още няма снимка

Oбект: Реконструкция на ул. „Опълченска” от бул.”Мария Луиза” до бул.”Сливница”.
Част: Геодезия

Възложител: СП Софияпроект

Завършване на проекта: Apr 2006

Все още няма снимка

Oбект: Складова база за светли горива и пропан-бутан. Пресичане коловозите на гара Яна и „Редки метали” с нова канализация.
Работен проект.

Възложител: Опет/Aйгаз България ЕАД

Завършване на проекта: Apr 2006

Все още няма снимка

Oбект: METРО – София-1. Разширение-2.
Геодезически работи по време на строителството.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Mar 2006

Все още няма снимка

Oбект: Общ устройствен план Пловдив Ж.П. транспорт в община Пловдив и зоната на активно влияние на града - 2005. Тенденции за развитие на ж.п. възел Пловдив

Възложител: Ситиплан ООД

Завършване на проекта: Jan 2006

Все още няма снимка

Oбект: Геодезическо заснемане в план и ниво на подкранови пътища в Локомотивно депо София

Възложител: ДП "НК Жeлезопътна инфраструктура" (НКЖИ)

Завършване на проекта: Nov 2005

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО Кеш & Кери – София 1 - Пристройка навес.
Чaст: Вертикално планиране

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Nov 2005

Все още няма снимка

Oбект: Възстановяване и укрепване на изтичащ насип на км 40+ 200 в междугарието Своге- Бов път №1
Част: Заздравяване и отводняване на земното платно;
Част: Горно строене;

Възложител: Транссистем ООД

Завършване на проекта: Sep 2005

Все още няма снимка

Oбект: Общ устройствен план на НПЗ „Искър-Север”
Част: Железопътен транспорт

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Aug 2005

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО Кеш & Keри – Стара Загора
Пoдобект: Преустройство на сектор за жива риба.
Чaст: Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Jun 2005

Все още няма снимка

Oбект: METРО Кеш & Keри - София - 1
Подобект: Склад за стоителни материали;
Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Jun 2005

Все още няма снимка

Oбект: Складова база с административна част.
УПИ I 261, кв.1,бул. „Ботевградско шосе”, м. „Враждебна – стопански двор” - Настилки

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: May 2005

Все още няма снимка

Oбект: Дунав мост - ж.п. инфраструктура.
Оценка на съответствието на проекта

Възложител: Евротранспроект ООД

Завършване на проекта: Jan 2005

Oбект: Летище – София, Нов пътнически терминал.
Геодезически измервания по време на изпълнение на земните работи на обекта

Възложител: Микс - ПС ООД

Завършване на проекта: Dec 2004

Все още няма снимка

Oбект: Реконструкция на съществуващ ж.п. коловоз на „Манти Ко” ООД и изграждане на ж.п. отклонение към него в индустриална зона – гара Искър
Част: Коловозно развитие

Възложител: Манти Ко ООД

Завършване на проекта: Nov 2004

Все още няма снимка

Oбект: Oфертен проект - ж.п. линия Пловдив – Свиленград.
Електрификация и реконструкция на коридор IV и IX в учасъка: Крумово – Първомай

Възложител: Гюс ООД

Завършване на проекта: Oct 2004

Все още няма снимка

Oбект: Изготвяне на планове на подземните комуникации, заснети по време на строителството на площадките на МЕТРО Кеш & Кери - България
Чaст: Геодезия;

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Oct 2004

Все още няма снимка

Oбект: Изменение на действащия общ градоустройствен план на град Русе.
Чaст: Железопътна инфраструктура;

Възложител: Булплан ООД

Завършване на проекта: Jun 2004

Все още няма снимка

Oбект: МЕТРО Keш & Kери - Преустройство на отдел "Риба" за:
- София - 1 (Младост);
- София - 2 (Божурище);
- Пловдив;
- Варна;
Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Apr 2004

Все още няма снимка

Oбект: Работен проект - Актуализация на проектно решение за изпълнение на брегоукрепване по съществуваща частично земно-насипна дига в обхвата на обект "Строителство на зимовник за зимен престой на 39 речни съда, плаващи по р. Дунав - III етап.".
Част: Пътна и вертикална планировка;

Възложител: Интерплан ООД

Завършване на проекта: Mar 2004

Все още няма снимка

Oбект: Изграждане на нов ж.п. коловоз към поземлен имот № 771 в северна индустриална зона – II част, гара Филипово.
Част: Коловозно развитие;

Възложител: СД Екип 2000

Завършване на проекта: Feb 2004

Все още няма снимка

Oбект: Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив - Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране за скорост 160 км/час

Възложител: Транссистем ООД

Завършване на проекта: Sep 2003

Все още няма снимка

Oбект: Технически проект за оранжерия 12дка – гр. Симитли
Чaст: Геодезия

Възложител: Виссер Oпора ООД

Завършване на проекта: Sep 2003

Все още няма снимка

Oбект: Изготвяне на работен проект - Пешеходен мост над река Дреновичка в Южен парк III част – гр. София
Части: Aрхитектурна, Конструктивна, Геодезия, Геология и Паркоустройство

Възложител: Бигла-3 ООД

Завършване на проекта: Dec 2002

Все още няма снимка

Oбект: Работен проект - документация за съгласуване - Зимовник на УППД – Русе при км 491 на река Дунав.
Част: Вертикална планировка и обществен път

Възложител: Интерплан ООД

Завършване на проекта: Nov 2002

Все още няма снимка

Oбект: METРО Кеш & Keри - Бургас
Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Mar 2002

Все още няма снимка

Oбект: Гранични пътища към Гърция.
Участък: Е-80/85 Първомай- Свиленград.
Надлез над ж.п.л. Димитровград – Хасково при км 305+614 Подобект: Изместване на ж.п.л. Димитровград- Хасково от км 21+400 до км 22+200

Възложител: Рутекс ООД

Завършване на проекта: Dec 2001

Все още няма снимка

Oбект: Интермодален контейнерен терминал София-Казичене.
Част: Железопътен транспорт.

Възложител: Сталкер КМ ЕООД

Завършване на проекта: Aug 2001

Все още няма снимка

Oбект: Електрификация и реконструкция на коридор IV и Х – фаза 1

Възложител: Parsons Brinckerhoff / РТНешева

Завършване на проекта: May 2001

Все още няма снимка

Oбект: Реконструкция и електрификация на ж.п.л. Дупница–Кулата Подобект: Реконструкция на гара Генерал Тодоров- Гърловина страна Кулата Чaст: Коловозно развитие

Възложител: Главболгарстрой АД

Завършване на проекта: Mar 2001

Все още няма снимка

Oбект: Общ градоустройствен план на град Банкя
Чaст: Железопътен транспорт;

Възложител: ОП Софпроект - Общ градоустройствен план

Завършване на проекта: Mar 2001

Все още няма снимка

Oбект: METРО Кеш & Keри - Стара Загора
Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Oct 2000

Все още няма снимка

Oбект: METРО Кеш & Keри - Стара Загора.
Подобект: Реконструкция на пътен мост над напоителен канал.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Aug 2000

Все още няма снимка

Oбект: Реконструкция и електрификация на ж.п.л. Дупница – Кулата ж.п. гара Ген. Тодоров Чaст: Геодезическа снимка

Възложител: Главболгарстрой АД

Завършване на проекта: Jun 2000

Все още няма снимка

Oбект: BILLA маркет Славия - гр. София

Възложител: Микс - ПС ООД

Завършване на проекта: May 2000

Все още няма снимка

Oбект: METРО Кеш & Keри - гр. Варна
Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Mar 2000

Все още няма снимка

Oбект: METРО Кеш & Keри - София 2 (кв. Божурище)
Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Mar 2000

Все още няма снимка

Oбект: ОГП - София. Прогнози за социално-икономическо и пространствено развитие. ЧАСТ: Прогнози и насоки за развитие на ж.п. транспорта.

Възложител: ОП Софпроект - Общ градоустройствен план

Завършване на проекта: Dec 1999

Все още няма снимка

Oбект: METРО Кеш & Keри - Русе
Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Oct 1999

Все още няма снимка

Oбект: METРО Кеш & Keри - Пловдив 1
Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Mar 1999

Все още няма снимка

Oбект: METРО Кеш & Keри - София 1 (ж.к Младост)
Геодезически измервания и контрол по време на строителството на обекта.

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Mar 1999

Все още няма снимка

Oбект: Гр. София– местност „Гара Пионер”
Част: Железопътен транспорт

Възложител: ОП Софпроект - Общ градоустройствен план

Завършване на проекта: Dec 1998

Все още няма снимка

Oбект: Железопътен коловоз с товаро-разтоварна площадка на „Toнет” ООД

Възложител: ППМ АД

Завършване на проекта: Nov 1998

Все още няма снимка

Oбект: Складово-производствена зона Слатина - Юг.
Чaст: Железопътен транспорт

Възложител: Дирекция Архитектура и градоустройство

Завършване на проекта: Oct 1998

Все още няма снимка

Oбект: Пътна връзка между северна и южна площадки на „БИМАК” АД - с.Челопеч

Възложител: Бимак АД

Завършване на проекта: Jul 1998

Все още няма снимка

Oбект: Строителство на нов хипермаркет на МЕТРО - гр. София - Определяне количествата за земните работи

Възложител: МЕТРО Кеш & Kери България

Завършване на проекта: Jun 1998

Обратно горе

Година на изпълнение

Изберете проекти