Oбект: Актуализация на Работен проект: Удвояване и електрификация на ЖП линия Карнобат-Синдел. Участък: Лозарево-Завет.

Възложител: Евротранспроект ООД

Oбект: Проектиране на ЖП участък София-Искър. Технически проект, Работен проект и Авторски надзор.

Възложител: Евротранспроект ООД

Oбект: Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София. Етап II: Технически проект.

Възложител: Евротранспроект ООД

Обратно горе