Ръководство

"Tрапс - Tома Йоцов" е създадена на 17.03.1998 година. Фирмата се ръководи от Тома Йоцов - строителен инженер с над 40 годишен опит в проектирането и управлението на проекти по железопътна инфраструктура (железопътни линии, ЖП гари, ЖП възли, контейнерни терминали, локомотивни депа); автомобилни пътища и др.

Предмет на дейност и цел

Основният предмет на дейност на Tрапс е проектиране на пътища за железопътен и автотранспорт, геодезически проучвания; консултации и инженеринг в областта на железопътното и пътно строителство. Целта на фирмата е да бъде с активно присъствие на пазара чрез прилагане на нови технологии в проектирането, придържайки се към Европейските критерии за качество и срочност на изпълнение. С екип от високо квалифицирани специалисти, обединени в гъвкава организационна фирмена структура и ръководени от експертен мениджмънт, Трапс в продължение на повече от 20 години реализира успешно дейността си у нас и в чужбина.

Други дейности

В процеса на своята дейност и развитие фирмата успешно поема и реализира и други ангажименти, извън областта на основната проектантска дейност като: градоустройствени решения, вертикални планировки, конструктивно проектиране, ВиК проектиране, инженерно – геоложки проучвания и разработки; подготовка на тръжни документи; дизайн и популяризиране на Уеб сайтове и др.

Екип

В екипа на фирмата работят високо квалифицирани специалисти по железопътно и пътното проектиране, геодезически и геоложки работи. Богатият професионален опит и компетентност на строителните инженери в екипа, в съчетание с прецизната работа и персоналната отговорност на всеки от тях, гарантират високо качество на услугите и продуктите, които Tрапс предоставя на своите клиенти. Всички инженери във фирмата притежават пълна проектантска правоспособност от Kиип. Работата във фирмата е изцяло компютъризирана с използване на най-актуалните софтуерни продукти.

Интегрирана система за управление

Трапс има внедрена Интегрирана система за управление, отговаряща на стандартите Iso 9001:2015 (Сертификат No:SOF0368185 от 5.04.2004 г. на Lrqa)., ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015

Членство

Трапс е член на Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (Бакфжс)

Обратно горе

Настоящи проекти

Актуализация на Работен проект: Удвояване и електрификация на ЖП линия Карнобат-Синдел. У ...
Проектиране на ЖП участък София-Искър. Технически проект, Работен проект и Авторски надзо ...
Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София. Етап II: Технически ...