Решенията, които предлагаме в областта "Пътно проектиране" обхващат всички видове пътища, вземайки предвид заобикалящата среда и пътен трафик. Нашите специалисти помагат да осигурим качествено и пълно изпълнение на проектите във всички фази на проучването и проектирането.

Проучваме и проектираме следните части от пътната инфраструктура:

Настоящи проекти

Актуализация на Работен проект: Удвояване и електрификация на ЖП линия Карнобат-Синдел. У ...
Проектиране на ЖП участък София-Искър. Технически проект, Работен проект и Авторски надзо ...
Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София. Етап II: Технически ...