Oбект: Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София.
Етап II: Технически проект.

Възложител: Евротранспроект ООД

Обратно горе

Valid xHTML
LRQA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and UKAS