Екипът на Трапс - висококвалифицирани специалисти, обединени в гъвкава организационна фирмена структура и ръководени от експертен мениджмънт, реализира успешно дейността си у нас и в чужбина.

Знанията, богатият професионален опит и компетентност на инженерите във фирмата, в съчетание с прецизната работа и персоналната отговорност на всеки от тях, гарантират високо качество на услугите, които Трапс предоставя на своите клиенти.

Привличане на млади хора в екипа на фирмата и постоянно усъвършенстване и повишаване на квалификацията на персонала чрез обучение, са част от фирмената политика на Трапс. Ние предоставяме на всеки специалист възможност за професионално развитие и утвърждаване. Използваме водещи технологии в проектирането както и съвременно оборудване. Осигуряваме благоприятни условия за работа, базирани на корпоративни дух и етика.

Настоящи проекти

Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София.
Етап II: ...
Valid xHTML
Valid CSS
LRQA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and UKAS