ЖП проектиране
Геодезия

Жп проектиране

Основният приоритет и гордост на Трапс е услугата Жп проектиране. Ние предлагаме пълна гама от решения в областта инвестиционно проектиране за железопътната инфраструктура, като постепенно разширяваме нашата дейност и извън пределите на България ...

Геодезия

Съвременната геодезия обхваща широка гама от методи, подходи и технологии свързани с разнообразието от човешки дейности. Ние разполагаме със специалисти с дългогодишен опит в областта на геодезията. ...Пътно проектиране

Решенията, които предлагаме в областта "Пътно проектиране" обхващат всички видове пътища, вземайки предвид заобикалящата среда и пътен трафик. Нашите специалисти помагат да осигурим качествено и пълно изпълнение на проектите във всички фази на проучването и проектирането ...

Уеб дизайн

В последните години на развитие на информационните технологии и в частност Интернет, присъствието в мрежата на мрежите от желателно се превърна в решаващоза постигане на успех във всеки бизнес. Услугата уеб дизайн е визуалното представяне на вашия бизнес в Интернет ...Инвестиционно проектиране

Трапс извършва инвестиционно проектиране като комплексна услуга, в която могат да бъдат съчетани редица услуги за разработване на проекти на ниво транспортна инфраструктура (жп проектиране, пътно проектиране, геодезия, други). Вътрешнофирмените звена са гъвкави и успешно си сътрудничат в разработването на инфраструктурни проекти.

Настоящи проекти

Модернизация на ЖП участък София - Столник от железопътен възел София.
Етап II: ...
Valid xHTML
Valid CSS
LRQA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and UKAS